Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2013

Puisi: Merana

Merana Oleh: A. Rifqi Amin Aku takut tersiksa Aku takut teraniaya Aku takut terkalahkan Aku takut terpinggirkan Dan aku takut terpedihkan Hidup ini merana Ke sana ke mari tercaci Terhegemoni tragedi Terbetulkan kepalsuan nikmat Terjanjikan kebahagiaan sesaat Ini cerita kesakitanku Tertendang dan teracuhkan Terima apa adanya atau basa basi melawan ini tragedi cinta terlumuri kegagalan penolakan dan acuhan ternistakan marahan Saranku kawan Perempuan itu kepahitan Perempuan itu kesedihan Perempuan itu keegoisan Carilah selain yang itu Maka kamu tersenyum

Contoh Surat Pribadi: Surat Antar Teman

Gambar
Assalamaualaikum Wr. Wb. Salam Ukhuwah.....

Contoh Abstrak Skripsi PAI

Gambar
  ABSTRAKSI SKRIPSI

Pengeritan dan macam-macam Akhlak

Gambar
 Pengeritan dan macam-macam Akhlak Oleh: AHMAD IMAM FADLUDDIN                                                                               sumber foto: Facebook 1.       Pengertian Akhlak Dilihat dari sudut bahsa perkataan akhlak (bahasa arab) adalah bentuk jama’ dari kata khulk yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. [1] Sedangkan pengertian akhlak menurut para ahli adalah : a.        Ibnu Maskawaih Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran(lebih dulu). [2] b.       Imam Ghozali Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tidak memerlukan pertimbangan fikiran (lebih dulu). [3] c.        H. Mahmud Suyuti Akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. [4] d.       Barnawy Umary Akhlak adalah ilmu yang menentukan batas bai

Contoh Bab I Skripsi Pendidikan Agama Islam

Gambar
Implementasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Madrasah Aliyah Ma’arif Pare Pendidikan Agama Islam  

Contoh Abstrak Skripsi

Gambar
ABSTRAK SKRIPSI AHMAD IMAM FADLUDDIN. Dosen pembimbing Dr. Ali Anwar, M.Ag. dan Iskandar Tsani, M.Ag.: Implementasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Madrasah Aliyah Ma’arif Pare.Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, STAIN Kediri, 2009. Kata kunci: Implementasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, Dalam Kehidupan Sehari-hari Banyak kalangan yang menilai bahwa kegagalan pendidikan agama Islam disebabkan oleh praktek pendidikan yang hanya memperhatikan aspek kognitif belaka dan mengabaikan aspek   konitif-volatif , yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan praktek, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi islami.fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Ma’arif Pare Kediri? 2) Bagaimana Implementasi Mata Pelajaran Tersebut Dalam Kehidupan Sehari-hari? Sedangkan untuk tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pembel